Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi
Lahden Samba Maracanã ry
Osoite
Svinhufvudinkatu 23 A
15110 Lahti

Muut yhteystiedot
www.sambamaracanalahti.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sambakoulun rekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallituksen vuosittain keskuudestaan nimeämä henkilö.

Osoite
Sama kuin yllä

Muut yhteystiedot
maracanasamba@gmail.com

Rekisterin nimi
Lahden Samba Maracanã ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä ovat yhdistyksen varsinaisiksi tai kunniajäseniksi hyväksymät henkilöt. Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: nimi, kotikunta, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tämän lisäksi rekisteriin kirjataan vuosittaiset maksut (jäsenmaksu, karnevaalimaksu, kausimaksut). Tapahtumien yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muita tietoja, joita tapahtuman järjestäjä tarvitsee. Henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle  matkanjärjestäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti suojattuna. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta edellä mainittuja tahoja. Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Lisäksi:
Evästeet yhdistyksen www-sivustolla
 Yhdistyksen sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Asiakkaiden lähettämät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot säilytetään samoin periaattein kyseistä yhteydenottoa varten sekä Suoramarkkinointitarkoitukseen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
www-sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa. Lahden Samba Maracanã ry ei vastaa kolmansien osapuolien keräämästä tiedosta.